Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/59/2020

Wejście w życie: 18.06.2020

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: ZR/119/2016 ZR/42/2015

Zarządzenie Nr 59/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów oraz elektronicznego archiwum prac dyplomowych

Na podstawie art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020, poz 85 ze zm. – dalej PSW) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
  1) Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
  2) wydział – wydział/Szkoła Zdrowia Publicznego/ Filia,
  3) JSA- Jednolity System Antyplagiatowy,
  4) APD – elektroniczne Archiwum Prac Dyplomowych,
  5) USOS - Uniwersytecki System Obsługi Studiów,
  6) dziekan – dziekan wydziału/Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego/Dyrektor Filii,
  7) promotor – promotor pracy dyplomowej.

§ 2

1. W Uniwersytecie funkcjonuje APD, w którym umieszcza się pliki z utrwalonymi pisemnymi pracami dyplomowymi.
2. Procedurę przygotowywania, weryfikacji samodzielności i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych określają załączniki Nr 1-3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Tracą moc:
1) Zarządzenie Nr 42/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie elektronicznego archiwum prac dyplomowych,
2) Zarządzenie Nr 119/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Zał. Nr 1 do Zarz. Nr 59.pdf
Zał. Nr 2 do Zarz. Nr 59.pdf
Zał. Nr 3 do Zarz. Nr 59.pdf
Z59_2020.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
Data wytworzenia:
18 czerwca 2020
Opublikowano przez:
Aleksandra Wilczyńska
Data opublikowania:
16 czerwca 2021 10:26
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
2 grudnia 2022 10:02