Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: US/641/2020

Wejście w życie: 30.01.2020

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: Brak dokumentów powiązanych.

UCHWAŁA Nr 641
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia programu studiów kierunku psychologia dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85), w związku z Zarządzeniem Nr 7/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 2020/2021, na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje: 

§ 1

1. Senat ustala program studiów kierunku psychologia dla poziomu studiów jednolitych magisterskich z 10-semestralnym okresem nauki o profilu praktycznym, stanowiący załączniki 1, 2, 3a i 3b.
2. Program studiów, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od cyklu kształcenia 2020/2021.
3. Dziekan dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych w programie studiów, o którym mowa w ust. 1. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Załącznik do Uchwały Nr 641 - w sprawie ustalenia programu studiów - Psychologia - M P.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
SENAT
Data wytworzenia:
30 stycznia 2020
Opublikowano przez:
Małgorzata Klafft
Data opublikowania:
12 marca 2021 09:37
Aktualizowano przez:
Małgorzata Klafft
Data aktualizacji:
12 marca 2021 09:37