Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: US/512/2019

Wejście w życie: 23.05.2019

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: Brak dokumentów powiązanych.

UCHWAŁA Nr 512
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie ustalenia programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr 368 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich (ze zm.), Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Senat ustala program kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiący załączniki 1-3 do uchwały.
2. Program kształcenia, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 512 - Szkoła Doktorska - efekty uczenia się dla szkoły.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 512 - Szkoła Doktorska - treści kształcenia - szkoła doktorska.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 512 - Plan Szkoły Doktorskiej.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
SENAT
Data wytworzenia:
23 maja 2019
Opublikowano przez:
Małgorzata Klafft
Data opublikowania:
5 marca 2021 15:00
Aktualizowano przez:
Małgorzata Klafft
Data aktualizacji:
5 marca 2021 15:00