Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: US/449/2024

Wejście w życie: 25.01.2024

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: Brak dokumentów powiązanych.

UCHWAŁA Nr 449
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 26 stycznia 2024 roku

w sprawie określenia efektów uczenia się na kierunku resocjalizacja z penitencjarystyką dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Na podstawie art. 28 ust. 5, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 742 ze zm.) oraz §9 ust. 1 pkt 5a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”), uchwala, co następuje: 

§ 1

  1. Senat określa efekty uczenia się na kierunku resocjalizacja z penitencjarystyką dla poziomu studiów drugiego stopnia z 4 – semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Efekty uczenia się, o których mowa w ust. 1 obowiązują od cyklu kształcenia 2024/2025.
  3. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych elementem programu studiów, o którym mowa w ust. 1. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

US449_2024.pdf
Załączniki do Uchwały Nr 449_2024 określenie efektów uczenia się kierunek resocjalizacja z penitencjarystyką (studia drugiego stopnia) profil A.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
Senat UWM
Data wytworzenia:
25 stycznia 2024
Opublikowano przez:
Zofia Konopka
Data opublikowania:
29 stycznia 2024 10:47
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
29 stycznia 2024 10:55