Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: US/336/2023

Wejście w życie: 24.04.2023

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: Brak dokumentów powiązanych.

UCHWAŁA Nr 336
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 kwietnia 2023 roku

w sprawie ustalenia programu studiów kierunku bezpieczeństwo narodowe dla poziomu studiów drugiego stopnia o  profilu ogólnoakademickim 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 742), na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje: 

§ 1

  1. Senat ustala program studiów kierunku bezpieczeństwo narodowe dla poziomu studiów drugiego stopnia z 4-semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim, stanowiący załączniki 1-2 oraz 3a-3d.
  2. Program studiów, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od cyklu kształcenia 2023/2024.
  3. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych w programie studiów, o którym mowa w ust. 1. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

US336_2023.pdf
Uchwała Nr 336 - program studiów - kierunek bezpieczeństwo narodowe (studia II stopnia) profil A.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
Senat UWM w Olsztynie
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2023
Opublikowano przez:
Zofia Konopka
Data opublikowania:
27 kwietnia 2023 12:02
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
28 kwietnia 2023 09:49