Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: US/276/2023

Wejście w życie: 26.01.2023

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: Brak dokumentów powiązanych.

UCHWAŁA Nr 276
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 stycznia 2023 roku

 

w sprawie ustalenia programu studiów kierunku politologia i stosunki międzynarodowe dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o  profilu ogólnoakademickim 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 574 ze zm.), na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje: 

§ 1

  1. Senat ustala program studiów kierunku politologia i stosunki międzynarodowe dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6-semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim, stanowiący załączniki 1-3.
  2. Program studiów, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od cyklu kształcenia 2023/2024.
  3. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych w programie studiów, o którym mowa w ust. 1. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

US276_2023.pdf
Z1_3_US_276_2023.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
Senat UWM w Olsztynie
Data wytworzenia:
26 stycznia 2023
Opublikowano przez:
Zofia Konopka
Data opublikowania:
2 lutego 2023 12:37
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
2 lutego 2023 12:37