Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: US/163/2022

Wejście w życie: 24.02.2022

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: Brak dokumentów powiązanych.

UCHWAŁA Nr 163
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 lutego 2022 roku

w sprawie ustalenia programu studiów kierunku socjologia dla poziomu studiów pierwszego stopnia-licencjackich o profilu ogólnoakademickim 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 478 ze zm.), na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje: 

§ 1

1. Senat ustala program studiów kierunku socjologia dla poziomu studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 -semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim, stanowiący załączniki 1-3.
2. Program studiów, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od cyklu kształcenia 2022/2023.
3. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych w programie studiów, o którym mowa w ust. 1. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

Załączniki do Uchwały Nr 163 - ustalenie programu studiów - socjologia (studia I stopnia) profil A.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
SENAT
Data wytworzenia:
24 lutego 2022
Opublikowano przez:
Małgorzata Klafft
Data opublikowania:
7 marca 2022 14:22
Aktualizowano przez:
Małgorzata Klafft
Data aktualizacji:
7 marca 2022 14:22