Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: DA/6/2024

Wejście w życie: 28.01.2024

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: Brak dokumentów powiązanych.

DECYZJA Nr 6/2024
Administratora Programów Studiów
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 29 stycznia 2024 roku

w sprawie ustalenia treści kształcenia i planu studiów na kierunku socjologia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym

Na podstawie art. 28 ust. 5, art. 67 ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 742 ze zm.) oraz §20a ust. 3 i 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w związku z Uchwałą Nr 452 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie określenia efektów uczenia się na kierunku socjologia dla poziomu studiów drugiego stopnia o  profilu praktycznym, na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, stanowi się, co następuje:

§ 1

  1. Ustala się treści kształcenia i plan studiów na kierunku socjologia dla poziomu studiów drugiego stopnia  z 4  – semestralnym okresem nauki o profilu praktycznym, stanowiące załączniki, odpowiednio Nr 1-3 do niniejszej decyzji.
  2. Elementy programu studiów, o których mowa w ust. 1 obowiązują od cyklu kształcenia 2024/2025.
  3. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych elementami programu studiów, o których mowa w ust. 1. 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Administrator Programów Studiów
dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM

 

D_APS_6_2024.pdf
Załączniki do Decyzji D6 2024 ASP w sprawie ustalenia treści kształcenia i planu studiów na kierunku socjologia (studia drugiego stopnia) profil P.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro ds. Kształcenia
Wytworzono przez:
dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM
Data wytworzenia:
28 stycznia 2024
Opublikowano przez:
Zofia Konopka
Data opublikowania:
7 lutego 2024 16:21
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
23 lutego 2024 13:45