Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Status prawny

Status prawny Uczelni

1.  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, utworzony na podstawie ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu
     Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762) zwany dalej „Uniwersytetem”, jest publiczną uczelnią akademicką
     i stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. 
  
2.  Oficjalnym skrótem nazwy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest UWM. 
 
3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie używa nazwy w tłumaczeniu na język angielski:
    University of Warmia and Mazury in Olsztyn. 
 
4. Uniwersytet działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 574 t.j.)

Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25 marca 2020
Opublikowano przez:
Jarosław Przerwa
Data opublikowania:
26 marca 2020 07:47
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
12 marca 2024 09:15