Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Rada Uczelni UWM

RADA UCZELNI UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
(kadencja od 01.01.2021 r.  do 31.12.2024 r.)

  1. prof. dr hab. Marek CHMAJ - przewodniczący,
  2. prof. dr hab. Amadeusz KRAUSE,
  3. prof. dr hab. Krzysztof MIKULSKI,
  4. prof. dr hab. Zbigniew CHOJNOWSKI,
  5. prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI,
  6. prof. dr hab. Mariusz Jerzy STOLARSKI,
  7. Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

UCHWAŁY RADY UCZELNI:

 

Uchwały Rady Uczelni z dnia marca 2024 r.:

Uchwała Nr 10/2024 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 201/14 o pow. 2,2936 ha oraz udziału % w prawie własności działki nr 201/12 o pow. 0,8175 ha stanowiącej drogę wewnętrzną, obr. Jaroty, gm. Stawiguda, dla których Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgi wieczyste nr OL 10/00195688/2 oraz OLIO/00183766/6.  

Uchwała Nr 9/2024 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 201/11 o pow. 2,0530 ha oraz udziału XA w prawie własności działki nr 201/12 o pow. 0,8175 ha stanowiącej drogę wewnętrzną, obr. Jaroty, gm. Stawiguda, dla których Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgi wieczyste nr OL 10/00199822/2 oraz OLIO/00183766/6  

Uchwały Rady Uczelni z dnia 29 lutego 2024 r.:

Uchwała Nr 8/2024 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zaopiniowania Planu realizacji Strategii Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie w roku 2024  

Uchwała Nr 7/2024 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku 2023  

Uchwała Nr 6/2024 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zajęcia stanowiska odnoszącego się do uchwał Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2024 roku nr 454 i 455 wydanych w sprawach zaopiniowania kandydatów na stanowisko Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2024 - 2028.  

Uchwały Rady Uczelni z dnia 31 stycznia 2024 r.:

Uchwała Nr 5 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie wskazania kandydatów na Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  

Uchwała Nr 4 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie określenia liczby kandydatów na stanowisko Rektora UWM w Olsztynie zgłaszanych przez Radę Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  

Uchwały Rady Uczelni z dnia 19 stycznia 2024 r.:

Uchwała Nr 3 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 201/11 o pow. 2,2936 ha oraz udziału do 1/4 w działce nr 201/12 o pow. 0,2044 ha stanowiacej drogę wewnętrzną, obr. Jaroty, gm. Stawiguda, dla których Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgi wieczyste nr OL10/00199822/2 oraz  OL10/00183766/6    

Uchwała Nr 2 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 201/14 o pow. 2,053 ha oraz udziału do 1/4 w działce nr 201/12 o pow. 0,2044 ha stanowiacej drogę wewnętrzną, obr. Jaroty, gm. Stawiguda, dla których Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgi wieczyste nr OL10/00195688/2 oraz  OL10/00183766/6  

Uchwała Nr 1  Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za rok 2023  

Uchwały Rady Uczelni z dnia 14 grudnia 2023 r.:

Uchwała Nr 13 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie zaopniowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2024  

Uchwała Nr 12 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie zaopiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2023  

Uchwały Rady Uczelni z dnia 23 listopada 2023 r.:

Uchwała Nr 11 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektu zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  

Uchwała Nr 10 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2023-2024 

Uchwała Rady Uczelni z dnia 20 października 2023 r.:

Uchwała nr 9 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 października 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych polegających na wyborze firmy audytorskiej 

Uchwały Rady Uczelni z dnia 22 września 2023 r.:

Uchwała nr 8 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2023 roku w sprawie zaopniowania zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  

Uchwała nr 7 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2023 roku w sprawie trybu wyłonienia firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za lata 2023-2024  

Uchwały Rady Uczelni z dnia 26 czerwca 2023 r.:

Uchwała nr 6 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zaopiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2023  

Uchwała nr 5 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zaopniowania zmian w podziale pierwotnym subwencji na rok 2023  

Uchwały Rady Uczelni z dnia 30 maja 2023 r.:

Uchwała nr 4 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 maja 2023 roku z sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania planów rzeczowo-finansowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za rok 2022  

Uchwała nr 3 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2022 rok    

Uchwała Rady Uczelni z dnia 3 marca 2023 r.:

Uchwała nr 2 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu funkcjonowania Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  

Uchwała Rady Uczelni z dnia 20 stycznia 2023 r.:

Uchwała Nr 1 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za rok 2022    

 

Uchwały Rady Uczelni z dnia 25 listopada 2022 r.:

Uchwała nr 1 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zaopiniowania projektu zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  

Uchwała nr 2 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zaopiniowania zmian w planie inwestycyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2022  

 

Uchwały Rady Uczelni z dnia 27 czerwca 2022 r.:

Uchwała nr 1 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania planów rzeczowo-finansowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za rok 2021  

Uchwała nr 2 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2021 rok  

Uchwała nr 3 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2022  

Uchwała nr 4 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz nabycie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie nieruchomości zamiennych połozonych w Olsztynie  

Uchwały Rady Uczelni z dnia 31 marca i 1 kwietnia 2022 r.:

Uchwała nr 1 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 135, obr. 20, m. Olsztyn

Uchwała nr 1 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zaopiniowania zmian w planie inwestycyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2022

Uchwała Rady Uczelni z dnia 25 lutego 2022 r.:

Uchwała Nr 1 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024  

Uchwała Rady Uczelni z dnia 24 stycznia 2022 r.:

Uchwała Nr 1 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za rok 2021  

Uchwała Rady Uczelni z dnia 14 stycznia 2022 r.:

Uchwała Nr 1 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie zaopiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2022    

Uchwały Rady Uczelni z dnia 19 listopada 2021 r.:

Uchwała Nr 1 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  

Uchwała Nr 2 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania podziału pierwotnego subwencji na rok 2022  

Uchwała Nr 3 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej  

Uchwała Rady Uczelni z dnia 25 czerwca 2021 r.:

Uchwała Nr 1 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2021 r.  w sprawie zaopiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2021  

Uchwały Rady Uczelni z dnia 31 maja 2021 r.:

Uchwała Nr 1/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania przyjęcia zmian w podziale pierwotnym subwencji na rok 2021   

Uchwała Nr 2/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za rok 2020  

Uchwała Nr 3/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2020 rok   

 

Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31 grudnia 2020
Opublikowano przez:
Zofia Konopka
Data opublikowania:
20 stycznia 2022 11:14
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
15 kwietnia 2024 10:55