Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

BAZA DOKUMENTÓW - FORMULARZE UMÓW, SPRAWY PŁACOWE

FORMULARZE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

  • UMOWA ZLECENIA

- umowa zlecenia

- oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeniowych - do wypełnienia w formie elektronicznej

- rachunek do umowy zlecenia  

- zestawienie miesięczne liczby przepracowanych godzin w związku z wykonywaniem umowy zlecenia  

- powierzenie przetwarzania danych osobowych    

- aneks do umów długoterminowych zawartych od 1 października 2021 r.  

  • UMOWA ZLECENIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

- CONTRACT OF MANDATE  

- ANNEXES  

UWAGA!

W każdym przypadku należy podpisać umowę cywilnoprawną z załącznikami w języku polskim. Anglojęzyczna wersja umowy (wraz z załacznikami) stanowi jedynie informację dla Zleceniobiorcy i może być podpisana wyłącznie jako załącznik do umowy w języku polskim.

  • UMOWA O DZIEŁO

- umowa o dzieło  

- oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeniowych - do wypełnienia w formie elektronicznej

 

UMOWY W SPRAWIE WYSOKOŚCI I WARUNKÓW WNOSZENIA OPŁAT W POSTĘPOWANIACH W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA I DOKTORA HABILITOWANEGO

  1. UMOWA ZLECENIA o pełnienie obowiązków promotora/promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora  
  2. UMOWA w sprawie wysokości i warunków wnoszenia opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym  

  3. UMOWA O DZIEŁO na wykonanie recenzji rozprawy doktorskiej  

  4. UMOWA ZLECENIA o pełnienie obowiązków członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego  

  5. UMOWA O DZIEŁO na wykonanie recenzji w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  

  6. UMOWA w sprawie wysokości i warunków wnoszenia opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego   

 

SPRAWY PŁACOWE

WNIOSEK O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
- z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem
- z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1133).

OŚWIADCZENIE DLA CELÓW USTALENIA OBOWIĄZKU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OSOBY PRZEBYWAJĄCEJ NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM

OŚWIADCZENIE dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby przebywającej na urlopie wychowawczym

Podstawa prawna: art. 36 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 423)
 

USTALANIE WYSOKOŚCI HONORARIUM
UCHWAŁA Nr 516 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wysokości honorarium
w wynagrodzeniu zasadniczym ze stosunku pracy oraz z umów cywilnoprawnych, które stanowią podstawę do stosowania 50% normy
kosztów uzyskania przychodu przy poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

- wniosek pracownika o stosowanie norm kosztów uzyskania przychodu w stosunku do honorarium określonego
   w akcie mianowania lub umowie o pracę

- oświadczenie pracownika o pracach autorskich i twórczych wykonanych w ciągu roku podatkowego

- wykaz prac autorskich i twórczych objętych prawem autorskim

Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14 stycznia 2021
Opublikowano przez:
Zofia Konopka
Data opublikowania:
16 stycznia 2022 22:02
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
21 maja 2024 12:22