Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/75/2019

Wejście w życie: 30.09.2019

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: ZR/36/2013

Zarządzenie Nr 75/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2019 roku

w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia kursu realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Na podstawie art. 162 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Określa się wzór oraz zasady sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia kursu, stanowiącego odpowiednio załączniki:
     1) Nr 1 – wzór karty dokumentu,
     2) Nr 2 – wzór opisu treści świadectwa,
     3) Nr 3 – zasady sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia kursu,
     4) Nr 4 – „Książka wydanych świadectw potwierdzających ukończenie kursu”.
2. Wzór świadectwa ukończenia kursu, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje od 1 października 2019 roku.

§ 2

Świadectwo ukończenia kursu dokształcającego sporządzane zgodnie ze wzorem określonym na podstawie przepisów dotychczasowych, może być wydawane nie dłużej niż do dnia 30 września 2019 roku.

§ 3

Z dniem 1 października 2019 roku traci moc Zarządzenie Nr 36/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia kursu dokształcającego realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października.

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Zał. Nr 1 do Zarz. Nr 75.pdf
Zał. Nr 2 do Zarz. Nr 75.pdf
Zał. Nr 3 do Zarz. Nr 75.pdf
Zał. Nr 4 do Zarz. Nr 75.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
Data wytworzenia:
30 września 2019
Opublikowano przez:
Aleksandra Wilczyńska
Data opublikowania:
11 czerwca 2021 19:31
Aktualizowano przez:
Aleksandra Wilczyńska
Data aktualizacji:
21 czerwca 2021 14:25