Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/61/2021

Wejście w życie: 27.05.2021

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: Brak dokumentów powiązanych.

Zarządzenie Nr 61/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 maja 2021 roku 

w sprawie określenia wzoru opisu przedmiotu (sylabusa) obowiązującego dla studiów wyższych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 478 ze zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku (ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 10 Zarządzenia Nr 118/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Określa się formularz opisu przedmiotu (sylabusa) dla studiów wyższych, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
  2. Opis przedmiotu, o którym mowa w ust. 1 sporządza się na podstawie przewodnika wypełniania formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Opis przedmiotu (sylabus) stanowi integralną część programu studiów.

§ 3

  1. Traci moc Zarządzenie Nr 91 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) obowiązującego dla studiów wyższych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

Nr 61 -zal 1.pdf
Nr 61 -zal 2.pdf
Z61_2021.PDF
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
Data wytworzenia:
27 maja 2021
Opublikowano przez:
Aldona Stec
Data opublikowania:
29 czerwca 2021 13:46
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
25 sierpnia 2022 09:49