Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/60/2017

Wejście w życie: 25.06.2017

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: Brak dokumentów powiązanych.

Zarządzenie Nr 60/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie określenia wzoru kwestionariusza ankiety oraz procedury przeprowadzania badania jakości realizacji zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach  

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 17 ust. 3 pkt 7 i ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w związku z § 4 i § 5 ust. 1 Uchwały Nr 198 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zarządzam, co następuje:  

§ 1

1. W celu doskonalenia jakości kształcenia, w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie prowadzi się działania w zakresie monitorowania procesu dydaktycznego obejmujące badanie jakości realizacji zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach.
2. Badaniem objęci są wszyscy interesariusze procesu kształcenia: osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne, słuchacze studiów podyplomowych oraz uczestnicy kursów dokształcających i szkoleń.

§ 2

1. Badanie ankietowe prowadzone jest z wykorzystaniem papierowego arkusza ankiety oraz zgodnie z procedurą, stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2.
2. Arkusz ankiety oraz procedura, o których mowa w ust. 1 posiadają status ogólnouczelnianych.  

§ 3

Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia współpracuje z zespołami ds. zapewniania jakości kształcenia funkcjonującymi na wydziałach oraz w jednostkach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych oraz Biurem właściwym ds. kształcenia w zakresie działań objętych procedurą.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Zał. Nr 1 do Zarz. Nr 60.pdf
Zał. Nr 2 do Zarz. Nr 60.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
Data wytworzenia:
25 czerwca 2017
Opublikowano przez:
Aleksandra Wilczyńska
Data opublikowania:
25 maja 2021 18:57
Aktualizowano przez:
Aleksandra Wilczyńska
Data aktualizacji:
25 maja 2021 18:57