Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/5/2014

Wejście w życie: 23.01.2014

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: Brak dokumentów powiązanych.

Zarządzenie Nr 5/2014

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 stycznia 2014 r.

w sprawie określenia zakazanych form zachowania studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów podczas egzaminów lub zaliczeń

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.  W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wprowadza się bezwzględny zakaz:

1) stosowania, przez studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów, podczas egzaminów i zaliczeń, urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość, w celu uzyskania ich nieuprawnionej pomocy,

2) utrwalania przez studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub/i dźwięk, treści zadań podczas sprawdzania wiedzy i umiejętności,

3) stosowanie innych niedozwolonych metod i środków wykluczających lub ograniczających samodzielność zaprezentowania przez egzaminowaną osobę posiadanej wiedzy lub umiejętności.

2.  Stwierdzenie naruszenia zakazów, o których mowa w ust. 1, uznaje się za czyn uchybiający godności stanowiący podstawę do :

1) wyproszenia studenta, doktoranta, słuchacza studiów podyplomowych lub kursu z sali i wstawienia oceny niedostatecznej z przedmiotu,

2) wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i nałożenia kary dyscyplinarnej określonej w przepisach prawa o szkolnictwie wyższym.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Data wytworzenia:
23 stycznia 2014
Opublikowano przez:
Aldona Stec
Data opublikowania:
5 marca 2021 09:22
Aktualizowano przez:
Aldona Stec
Data aktualizacji:
5 marca 2021 09:23