Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/46/2021

Wejście w życie: 19.04.2021

Ważny do: 29.09.2022

Dokumenty powiązane: Brak dokumentów powiązanych.

Zarządzenie Nr 46/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 kwietnia 2021 roku

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022

Na podstawie art. 79 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Opłaty za studia niestacjonarne jednolite magisterskie oraz pierwszego i drugiego stopnia dla studentów określa załącznik nr 1.
 2. Opłaty za studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim określa załącznik nr 2.
 3. Opłaty za studia stacjonarne prowadzone  w języku polskim dla cudzoziemców określa załącznik nr 3.
 4. Opłatę za godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu oraz za godzinę zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych dla studentów, określa załącznik nr 4.

§ 2

 1. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z przedmiotów przewidzianych ofertą ogólnouczelnianą oraz przedmiotów modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych ustala się na kwotę 12,00 zł.
 2. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z  języka obcego (lektoratu) ustala się na kwotę 17,00 zł.
 3. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z wychowania fizycznego ustala się na kwotę 13,00 zł.
 4. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z zakresu technologii informacyjnych ustala się na kwotę 20,50 zł.
 5. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z przedmiotów: ergonomia, szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrona własności intelektualnej, etykieta, informacja patentowa ustala się na kwotę 12,00 zł.

§ 3

 1. Za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się ustala się opłatę w wysokości stanowiącej sumę kwot za każdy potwierdzony przedmiot.
 2. Opłata za potwierdzenie efektów uczenia się z jednego przedmiotu wynosi 180,00 złotych.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem, stosuje się odpowiednio przepisy ogólnie obowiązujące.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

Zał. Nr 1 do Zarz. Nr 46.pdf
Zał. Nr 2 do Zarz. Nr 46.pdf
Zał. Nr 3 do Zarz. Nr 46.pdf
Zał. Nr 4 do Zarz. Nr 46.pdf
Z46_2021.PDF
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
Rektor dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2021
Opublikowano przez:
Aleksandra Wilczyńska
Data opublikowania:
27 czerwca 2021 19:03
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
30 września 2022 00:00