Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/35/2017

Wejście w życie: 14.05.2017

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: ZR/31/2015

Zarządzenie Nr 35/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie określenia wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z § 3 ust. 4 i 6 Załącznika do Uchwały Nr 198 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się wzory druków: „Arkusz oceny pracy dyplomowej – promotor pracy” oraz „Arkusz oceny pracy dyplomowej – recenzent pracy” w celu dokumentowania oceny pracy dyplomowej, dokonywanej przez promotora pracy i recenzenta pracy na kierunkach: biologicznych, rolniczych, technicznych, medycznych, matematycznych, stanowiących odpowiednio załączniki: 1 i 1a do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Ustala się wzory druków: „Arkusz oceny pracy dyplomowej – promotor pracy” oraz „Arkusz oceny pracy dyplomowej – recenzent pracy” w celu dokumentowania oceny pracy dyplomowej, dokonywanej przez promotora pracy i recenzenta pracy na kierunkach: artystycznych, ekonomicznych, humanistycznych, prawnych, społecznych, stanowiących odpowiednio załączniki: 2 i 2a do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1. Określone w załącznikach 1 i 1a oraz 2 i 2a wzory druków stosuje się w procedurze oceny pracy dyplomowej studentów, realizujących cykle kształcenia rozpoczęte z dniem 1 października 2012 roku.
2. Dla studentów kontynuujących cykle kształcenia, rozpoczęte przed 1 października 2012 roku, stosuje się wzory druków „Ocena pracy dyplomowej” określone Zarządzeniem Nr 42 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2004 roku.

§ 4

1. Traci moc Zarządzenie Nr 31/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2017 roku.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Zał. Nr 1 do Zarz. Nr 35.pdf
Zał. Nr 1a do Zarz. Nr 35.pdf
Zał. Nr 2 do Zarz. Nr 35.pdf
Zał. Nr 2a do Zarz. Nr 35.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2017
Opublikowano przez:
Aleksandra Wilczyńska
Data opublikowania:
24 maja 2021 14:04
Aktualizowano przez:
Aleksandra Wilczyńska
Data aktualizacji:
24 maja 2021 14:04