Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/16/2023

Wejście w życie: 13.03.2023

Ważny do: 29.09.2024

Dokumenty powiązane: Brak dokumentów powiązanych.

Zarządzenie Nr 16/2023
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 marca 2023 roku

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024

Na podstawie art. 79 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.), zarządza się co następuje: 

§ 1

  1. Opłaty za studia niestacjonarne jednolite magisterskie oraz pierwszego i drugiego stopnia dla studentów określa załącznik nr 1.
  2. Opłaty za studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim określa załącznik nr 2. 
  3. Opłatę za godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu oraz za godzinę zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych dla studentów, określa załącznik nr 3. 

§ 2

  1. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z przedmiotów przewidzianych ofertą ogólnouczelnianą oraz przedmiotów z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych ustala się na kwotę 12,00 zł. 
  2. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z języka obcego (lektoratu) ustala się na kwotę 17,00 zł.
  3. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z wychowania fizycznego ustala się na kwotę 13,00 zł. 
  4. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z zakresu technologii informacyjnych ustala się na kwotę 20,50 zł. 
  5. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z przedmiotów: ergonomia, szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrona własności intelektualnej, etykieta, informacja patentowa ustala się na kwotę 12,00 zł. 

§ 3 

  1. Za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się ustala się opłatę w wysokości stanowiącej sumę kwot za każdy potwierdzony przedmiot. 
  2. Opłata za potwierdzenie efektów uczenia się z jednego przedmiotu wynosi 180,00 złotych.

§ 4 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem, stosuje się odpowiednio przepisy ogólnie obowiązujące.         

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

Z16_2023.PDF
Z1Zarz16_2023.pdf
Z2Zarz16_2023.pdf
Z3Zarz16_2023.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Data wytworzenia:
13 marca 2023
Opublikowano przez:
Zofia Konopka
Data opublikowania:
15 marca 2023 15:59
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
15 marca 2023 15:59