Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/14/2024

Wejście w życie: 01.02.2024

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: Brak dokumentów powiązanych.

Zarządzenie Nr 14/2024
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 lutego 2024 roku

w sprawie utworzenia Bazy Wiedzy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, ze zm.), § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.) oraz § 6 Polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 113 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie polityki otwartego dostępu do publikacji i danych badawczych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zarządzam, co następuje: 

§ 1

  1. W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie funkcjonuje elektroniczny system zarządzania zasobami informacyjnymi odnoszącymi się do naukowych aspektów działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, umożliwiający organizowanie nauki i informacji o nauce w przestrzeni cyfrowej pod nazwą „Baza Wiedzy UWM”. 
  2. Baza Wiedzy UWM zastępuje dotychczasowy system Expertus. 
  3. Baza Wiedzy funkcjonuje w oparciu o oprogramowanie OMEGA PSIR, do którego licencji udziela Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

§ 2

  1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zapewnia warunki finansowe i organizacyjne umożliwiające zachowanie ciągłości działania Bazy Wiedzy UWM, w tym utrzymania platformy sprzętowej i systemowej.
  2. Jednostkami odpowiedzialnymi za administrowanie i funkcjonowanie Bazy Wiedzy UWM są Biblioteka Uniwersytecka oraz Centrum Informatyczne.

§ 3

Szczegółowe zasady działania Bazy Wiedzy UWM określa Regulamin Bazy Wiedzy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 4

Nadzór nad prawidłową realizacją postanowień niniejszego zarządzenia oraz nad funkcjonowaniem Bazy Wiedzy UWM sprawuje Prorektor ds. polityki naukowej i badań.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

Z14_2024.PDF
Zał. do Zarz 14 2024_Regulamin Bazy Wiedzy UWM.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
Data wytworzenia:
1 lutego 2024
Opublikowano przez:
Zofia Konopka
Data opublikowania:
13 lutego 2024 10:12
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
13 lutego 2024 10:12