Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/14/2014

Wejście w życie: 20.02.2014

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: Brak dokumentów powiązanych.

Zarządzenie Nr 14/2014

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 lutego 2014 roku

w sprawie określenia wzorów druków: „Arkusz oceny dyplomowego dzieła artystycznego”

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U.2012.572 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr  785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1

1.   Ustala się wzory druków: „Arkusz oceny dyplomowego dzieła artystycznego – opiekun dzieła” oraz „Arkusz oceny dyplomowego dzieła artystycznego – recenzent dzieła” w celu dokumentowania oceny dzieła artystycznego, dokonywanej przez opiekuna dzieła i recenzenta dzieła na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, stanowiące odpowiednio załączniki: 1 i 1a do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

1.   Określone w załącznikach 1 i 1a wzory druków,  stosuje się w procedurze oceny dyplomowego dzieła artystycznego studentów, realizujących cykle kształcenia w systemie Krajowych Ram Kwalifikacji, tj. cykle kształcenia rozpoczęte z dniem 1 października 2012 roku.

2.   Dla studentów kontynuujących cykle kształcenia, rozpoczęte przed 1 października 2012 roku, stosuje się wzór druku „Ocena dzieła artystycznego” określonego Zarządzeniem Nr 1 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 stycznia 2002 roku.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

14-zal.1.pdf
14-zal.1a.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Data wytworzenia:
20 lutego 2014
Opublikowano przez:
Aldona Stec
Data opublikowania:
5 marca 2021 14:33
Aktualizowano przez:
Aldona Stec
Data aktualizacji:
5 marca 2021 14:33