Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/117/2023

Wejście w życie: 10.10.2023

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: ZR/29/2021

Zarządzenie Nr 117/2023
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 października 2023 roku

w sprawie procedury zmiany oferty kształcenia studiów wyższych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 742 ze zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku (ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Określa się procedurę zmiany oferty kształcenia, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

  1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  2. Traci moc Zarządzenie Nr 29/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie procedury zmiany oferty kształcenia.

                        

Rektor
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

Załącznik do Zarz. 117_2023 procedura zmiany w ofercie kształcenia.pdf
Z117_2023.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
Data wytworzenia:
10 października 2023
Opublikowano przez:
Zofia Konopka
Data opublikowania:
11 października 2023 13:47
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
17 października 2023 08:11