Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/103/2021

Wejście w życie: 24.11.2021

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: ZR/57/2021

Tekst scalony

Zarządzenie Nr 103/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2021 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zasad opracowywania rozkładów zajęć dydaktycznych
  
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 ze zm.), § 3 ust. 2 Regulaminu Studiów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 528 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządzam co następuje:

§1

W § 3 ust. 1 Zarządzenia Nr 57/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 maja 2021 roku
w sprawie zasad opracowywania rozkładów zajęć dydaktycznych wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 3 liczbę „10" zastępuje się liczbą „12",

2) dodaje się punkt 6 w brzmieniu:
„ 6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Rektor na wniosek Dziekana może zwiększyć maksymalną liczbę godzin
       zajęć dydaktycznych w ciągu dnia do 14.".

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Rektor

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

Z103_2021.PDF
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
Data wytworzenia:
24 listopada 2021
Opublikowano przez:
Zofia Konopka
Data opublikowania:
16 stycznia 2022 20:17
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
24 sierpnia 2022 09:39