Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/100/2020

Wejście w życie: 30.11.2020

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: ZR/50/2014 ZR/79/2023

Tekst scalony

Zarządzenie Nr 100/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 grudnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Działając na podstawie art. 23 ust. 1, art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 85, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, związków zawodowych, samorządu studenckiego oraz samorządu doktorantów, zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej „Regulaminem”, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc poprzedni Regulamin oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzony zarządzeniem Nr 50/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (z późn. zm.).

§ 3

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  2. Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk w dyscyplinach naukowych, które stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu, obowiązują od dnia 1 stycznia 2021 r.
  3. Ocena, o której mowa w art. 255 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, obejmuje okres od ostatniej oceny nauczyciela akademickiego lub od daty zatrudnienia w przypadku nowo zatrudnionych pracowników do dnia 31 grudnia 2020 r. z uwzględnieniem zasady, o której mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu. Ocenę dokonuje się na podstawie dotychczas obowiązujących kryteriów oceny okresowej oraz Arkusza Oceny Okresowej Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  4. Każdorazowo, gdy w Regulaminie lub kryteriach, o których stanowi ust. 2, jest mowa o przewodniczących i członkach rad naukowych rozumie się odpowiednio przewodniczących lub członków zespołów ds. dyscyplin.

Rektor 

dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

Z100_2020.pdf
Regulamin_oceny_nauczycieli.pdf
arkusz oceny (2).pdf
tabele kryteriów oceny (2).pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
Rektor dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
Data wytworzenia:
30 listopada 2020
Opublikowano przez:
Aleksandra Wilczyńska
Data opublikowania:
18 czerwca 2021 14:48
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
2 sierpnia 2023 08:42