Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/1/2024

Wejście w życie: 01.01.2024

Ważny do: 29.09.2025

Dokumenty powiązane: Brak dokumentów powiązanych.

Zarządzenie Nr 1/2024
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 stycznia 2024 roku

w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie na rok akademicki 2024/2025

Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie, ze zm., w związku z § 4 ust. 8 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr  487 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Limit miejsc w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2024/2025 wynosi 79.

§ 2

Ustala się liczbę miejsc przyznanych poszczególnym dyscyplinom w ramach limitu przyjęć, o  którym mowa w  § 1:

LP. Dyscyplina Limit
1 Ekonomia i finanse 3
2 Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 3
3 Historia  3
4 Inżynieria mechaniczna  3
5 Inżynieria lądowa, geodezja i transport 3
6 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 3
7 Językoznawstwo 3
8 Literaturoznawstwo 3
9 Matematyka 3
10 Nauki biologiczne 3
11 Nauki medyczne 3
12 Nauki o komunikacji społecznej i mediach 3
13 Nauki o polityce i administracji 3
14 Nauki o zarządzaniu i jakości 3
15 Nauki prawne 3
16 Nauki teologiczne 3
17 Pedagogika 3
18 Rolnictwo i ogrodnictwo 3
19 Sztuki muzyczne 3
20 Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 3
21 Technologia żywności i żywienia 3
22 Weterynaria  3
23 Zootechnika i rybactwo 3
24 Rezerwa Rektora 10
  Ogółem 79

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

Z1_2024.PDF
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
Data wytworzenia:
1 stycznia 2024
Opublikowano przez:
Zofia Konopka
Data opublikowania:
2 stycznia 2024 16:03
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
2 stycznia 2024 16:04