Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: US/571/2019

Wejście w życie: 19.09.2019

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: US/480/2019

UCHWAŁA Nr 571 
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2019 roku

w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika specjalna dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych, pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds.  Dydaktycznych, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje: 

§ 1

1. Senat ustala program studiów kierunku pedagogika specjalna dla poziomu studiów jednolitych magisterskich z 10-semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim, stanowiący załączniki 1-4.
2. Program studiów, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od cyklu kształcenia 2019/2020.
3. Rada wydziału dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych w programie studiów, o którym mowa w ust. 1. 

§ 2

1. Traci moc Uchwała Nr 480 Senatu Uniwersytetu Warmińskio-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika specjalna dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Załącznik do Uchwały Nr 571 - nowe efekty - pedagogika specjalna M - profil A - I-2.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
SENAT
Data wytworzenia:
19 września 2019
Opublikowano przez:
Małgorzata Klafft
Data opublikowania:
9 marca 2021 12:44
Aktualizowano przez:
Małgorzata Klafft
Data aktualizacji:
9 marca 2021 12:45