Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: US/113/2021

Wejście w życie: 28.06.2021

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: Brak dokumentów powiązanych.

UCHWAŁA Nr 113
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 

Działając na podstawie art. 152 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz w celu realizacji Zalecenia Komisji (UE) 2018/790 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dostępu do informacji naukowej oraz jej ochrony (Dz. Urz. UE L. 134 z 31.05.2018 r. str. 12) oraz zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartych w dokumencie „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce” z 2015 roku, uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się „Politykę otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ustanawia się Pełnomocnika do spraw otwartego dostępu. 
3. Zadania Pełnomocnika do spraw otwartego dostępu określa „Polityka otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, o której mowa w ust. 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Przewodniczący Senatu

Rektor

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

Załącznik do Uchwały Nr 113 - polityka otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
SENAT
Data wytworzenia:
28 czerwca 2021
Opublikowano przez:
Małgorzata Klafft
Data opublikowania:
30 czerwca 2021 13:45
Aktualizowano przez:
Małgorzata Klafft
Data aktualizacji:
30 czerwca 2021 13:45