Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: DR/94/2023

Wejście w życie: 29.05.2023

Ważny do: 29.09.2024

Dokumenty powiązane: Brak dokumentów powiązanych.

Decyzja Nr 94/2023
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2023/2024

Działając na  podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm., w związku z § 4 pkt 2) Uchwały Nr 329 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie warunków oraz trybu postępowania konkursowego do  Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

§ 1

Ustala się opłatę wnoszoną przez osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2023/2024, w kwocie: 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych), za każdą zdeklarowaną dyscyplinę naukową. 

§ 2

Opłatę, o której mowa w § 1, należy wnosić na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wygenerowane indywidualnie dla każdego kandydata i wskazane podczas rejestracji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

D94_2023.PDF
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Data wytworzenia:
22 maja 2023
Opublikowano przez:
Zofia Konopka
Data opublikowania:
1 czerwca 2023 15:19
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
1 czerwca 2023 15:19