Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: DR/91/2023

Wejście w życie: 10.05.2023

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: Brak dokumentów powiązanych.

Decyzja Nr 91/2023
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 maja 2023 roku

w sprawie ryczałtu z tytułu pracy zdalnej 

Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.) oraz § 4 ust. 2 porozumienia z dnia 11 maja 2023 roku zawartego pomiędzy Rektorem a przedstawicielami związków zawodowych działających w UWM w Olsztynie w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej, stanowi się, co następuje:

§ 1

Stawka dzienna ryczałtu na pokrycie kosztów energii elektrycznej, usług internetowych i telekomunikacyjnych oraz kosztów użytkowania miejsca wybranego przez pracownika świadczącego pracę zdalną, o której mowa w art. 6718 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) wynosi:
1) 4,47 zł (cztery 47/100 złotych) – w przypadku pracy z wykorzystaniem komputera służbowego,
2) 4,78 zł (cztery 78/100 złotych) – w przypadku pracy z wykorzystaniem komputera prywatnego.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

D91_2023.PDF
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Data wytworzenia:
10 maja 2023
Opublikowano przez:
Zofia Konopka
Data opublikowania:
16 maja 2023 11:08
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
16 maja 2023 11:08