Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: DR/155/2020

Wejście w życie: 08.10.2020

Ważny do: 30.08.2024

Dokumenty powiązane: DR/202/2020 DR/22/2022 DR/100/2022 DR/124/2023

Tekst scalony

Decyzja Nr 155/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 października 2020 roku

w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2020-2024

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.) oraz § 10 ust. 2 Zarządzenia Nr 118/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie  Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, postanawia się co następuje:

§1

Powołuje się Uczelniany Zespół do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2020-2024 w składzie:

1)   dr Tomasz Wierzejski - przewodniczący
Członkowie:
2)   dr hab. Marzena Mogielnicka-Brzozowska, prof. UWM - Wydział Bioinżynierii Zwierząt
3)   dr hab. Maciej Równiak - Wydział Biologii i Biotechnologii
4)   dr hab. inż. Urszula Filipkowska, prof. UWM - Wydział Geoinżynierii
5)   dr Krzysztof Łożyński - Wydział Humanistyczny
6)   dr hab. Katarzyna Brodzińska - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
7)   dr Aleksandra Kiślak-Malinowska - Wydział Matematyki i Informatyki
8)   dr Katarzyna Palus - Wydział Medycyny Weterynaryjnej
9)   dr Magdalena Wojarska - Wydział Nauk Ekonomicznych
10)  dr n.med. Ewa Lepiarczyk - Wydział Lekarski
11)  dr hab. Iwona Myśliwczyk - Wydział Nauk Społecznych
12)  dr hab. inż. Piotr Markowski, prof. UWM - Wydział Nauk Technicznych
13)  dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska, prof. UWM - Wydział Nauki o Żywności
14)  dr hab. Joanna Juchniewicz - Wydział Prawa i Administracji
15)  dr hab. Jan Połowianiuk, prof. UWM - Wydział Sztuki
16)  ks. dr hab. Paweł Rabczyński, prof. UWM - Wydział Teologii
17)  dr Piotr Wojnicz - Filia w Ełku
18)  dr Lucyna Kiełbasa - Szkoła Zdrowia Publicznego
19)  dr Marzena Jurgielewicz-Urniaż - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
20)  dr inż. Katarzyna Maćkiewicz - Biblioteka Uniwersytecka
21)  mgr Anna Rzeczkowska - Studium Języków Obcych
22)  mgr Andrzej Góźdź - Zespół Kontroli Wewnętrznej
23)  Fabian Miszewski - Samorząd Studencki
24)  Aleksandra Siwiecka - Samorząd Studencki
25)  mgr Sabina Kowalczyk - Samorząd Doktorantów
26)  mgr Katarzyna Kamieniecka - Biuro Analiz Edukacyjnych i Rozwoju Kształcenia
27)  mgr inż. Irena Kozłowska - Sekretarz Zespołu

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

D155_2020.PDF
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Data wytworzenia:
8 października 2020
Opublikowano przez:
Zofia Konopka
Data opublikowania:
12 lipca 2021 13:00
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
20 grudnia 2022 10:40