Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: DR/102/2023

Wejście w życie: 30.09.2023

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: DR/129/2021 DR/89/2021 DR/12/2024

Tekst scalony

Decyzja Nr 102/2023
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmiany Decyzji nr 89/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2021 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej (ze zm.)

Działając na podstawie § 17 ust. 4, § 16 ust. 4 i 6  Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), stanowi się, co następuje:

§ 1

 1. W § 1 Decyzji nr 89/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2021 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej (ze zm.) na końcu punktu 16 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 17-23 w brzmieniu:
  „17) dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM,
    18) dr hab. inż. Iwona Cieślak, prof. UWM,
    19) dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM,
    20) dr hab. Adam Mieczykowski, prof. UWM, 
    21) prof. dr hab. Iwona Ndiaye,
    22) dr hab. Artur Siemaszko, prof. UWM,
    23) prof. dr hab. Aleksander Woźniak.”.
 2. Po zmianach, o których mowa w ust. 1, skład Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej na kadencję 2021-2025 przedstawia się następująco:
  1) dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM,
  2) dr hab. inż. Iwona Cieślak, prof. UWM,
  3) dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM,
  4) dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM,
  5) prof. dr hab. wet. Sławomir Gonkowski,
  6) prof. dr hab. Andrzej Gugołek,
  7) dr hab. inż. Mariusz Gusiatin, prof. UWM,
  8) dr hab. Mariola Jaworska, prof. UWM,
  9) dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM,
  10)  r hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk, prof. UWM,
  11)  prof. dr hab. Piotr Krajewski,
  12)  dr hab. inż. Anna Krypiak-Gregorczyk, prof. UWM,
  13)  dr hab. Adam Mieczykowski, prof. UWM,
  14)  prof. dr hab. inż. Ryszard Myhan,
  15)  prof. dr hab. Iwona Anna Ndiaye,
  16)  ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM,
  17)  dr hab. Artur Siemaszko, prof. UWM,
  18)  prof. dr hab. Nina Smolińska, 
  19)  prof. dr hab. Mariusz Stolarski,
  20)  dr hab. Miron Wolny, prof. UWM,
  21)  prof. dr hab. Aleksander Woźniak,
  22)  dr hab. inż. Justyna Żulewska, prof. UWM,
  23)  przedstawiciel doktorantów.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 roku.

 

 

Rektor

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

BRN3C2AF492D7B3_030169.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Data wytworzenia:
31 lipca 2023
Opublikowano przez:
Zofia Konopka
Data opublikowania:
3 sierpnia 2023 12:48
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
3 sierpnia 2023 12:49