Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: DA/19/2024

Wejście w życie: 27.02.2024

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: Brak dokumentów powiązanych.

DECYZJA Nr 19/2024
Administratora Programów Studiów
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 28 lutego 2024 roku

w sprawie ustalenia treści kształcenia i planu studiów na kierunku pedagogika dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Na podstawie art. 28 ust. 5, art. 67 ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 742 ze zm.) oraz §20a ust. 3 i 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w związku z Uchwałą Nr 469 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie określenia efektów uczenia się na kierunku pedagogika dla poziomu studiów drugiego stopnia o  profilu ogólnoakademickim oraz Zarządzeniem Nr  131/2023 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 2024/2025 na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, stanowi się, co następuje:

§ 1

  1. Ustala się treści kształcenia i plan studiów na kierunku pedagogika dla poziomu studiów drugiego stopnia z 4 – semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim, stanowiące załączniki Nr 1-5 do niniejszej decyzji.
  2. Elementy programu studiów, o których mowa w ust. 1 obowiązują od cyklu kształcenia 2024/2025.
  3. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych elementami programu studiów, o których mowa w ust. 1. 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Administrator Programów Studiów
dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM

DAPS19_2024.PDF
ZałącznikDAPS19_2024 ustalenie treści kształcenia i plan studiów kierunek pedagogika (studa drugiego stopnia) profil A.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro ds. Kształcenia
Wytworzono przez:
dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM
Data wytworzenia:
27 lutego 2024
Opublikowano przez:
Zofia Konopka
Data opublikowania:
1 marca 2024 09:22
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
1 marca 2024 09:22