Uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2018