Uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2017