Decyzje Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2017