Uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 1999