Uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 1999