Uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2009