Uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2008