Nr 19/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie powołania Kierownika Projektu pn. Budowa i wyposażenie Centrum Popularyzacji i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Decyzja Nr 19/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO DZIAŁU PŁAC

 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI
<

WIOLETA RADAWIEC

WIOLETA RADAWIEC

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

 Promotor pracy:  prof. dr hab. Gołaszewski

 Promotor pomocniczy: dr inż. Barbara Kalisz

PRACA DOKTORSKA pt. „Oddziaływanie pofermentu z biogazowni rolniczej na wybrane właściwości gleby pod wieloletnimi roślinami przemysłowymi” 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W BIURZE REKTORA

 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT

 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Nr 18/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów na rok akademicki 2020/2021

Decyzja Nr 18/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
<

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNCYH

 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO
W DZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNCYH
 <

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI TECHNOLOGA W INSTYTUCIE INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA

 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI TECHNOLOGA
 W INSTYTUCIE INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA
 
 
Miejsce pracy: Olsztyn, Wydział Geoinżynierii/Katedra Inżynierii Środowiska/Instytut Inżynierii