Decyzja Nr 32 Rektora z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie: powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2008/2009.

Decyzja Nr 32/2008

 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia  4 listopada 2008 roku

 

w sprawie: powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2008/2009.

 

§ 1

Na podstawie art. 177 ust. 1 i art. 175 ust. 3 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

 

§ 2

Powołuje się na rok akademicki 2008/2009 Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną w składzie:

1)                 MACIEJ PERDION - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Przewodniczący UOKS

2)                 DAWID PRENGEL- Wydział Bioinżynierii Zwierząt

3)                 MAGDALENA PRZYWOŹNA- Wydział Biologii

4)                 JAKUB ROSZKIEWICZ- Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

5)                 KAROLINA KOSTYK- Wydział Humanistyczny

6)                 NATALIA MAKARUK- Wydział Matematyki i Informatyki

7)                 HUBERT JAGUSZ- Wydział Medycyny Weterynaryjnej

8)                 MILENA GRUSZCZYŃSKA- Wydział Nauk Ekonomicznych

9)                 KAMILA WIŚNIEWSKA- Wydział Nauk Medycznych

10)             KATARZYNA BARANOWSKA- Wydział Nauk Społecznych

11)             GRZEGORZ KAMIŃSKI- Wydział Nauk Technicznych

12)             RADOSŁAW HANAS- Wydział Nauki o Żywności

13)             AGATA ŁASOWSKA- Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa

14)             DARIUSZ MISIUŁAJTIS- Wydział Prawa i Administracji

15)             KATARZYNA TRACEWICZ- Wydział Teologii

16)             DOROTA KORYZNO- Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

 

§ 3

1.     Przekazuje się w roku akademickim 2008/2009 Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej uprawnienia, o których mowa w art. 175 ust. 3 oraz  art. 179 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.).

2.     Uprawnienia, o których mowa w ust. 1  dotyczą rozpatrywania odwołań studentów od decyzji dziekana w sprawie przyznawania świadczeń ze środków pomocy materialnej, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-3 i 6-8 wspomnianej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą od 1 października 2008 roku.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
04.11.2008
Data publikacji:
07.11.2008 11:30
Data aktualizacji:
12.11.2008 11:41
Liczba wyświetleń:
3738
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument