Zarządzenie Nr 27 Rektora z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pomoc publiczna i fundusze strukturalne Unii Europejskiej”

 

Zarządzenie Nr 27

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 16 lipca 2008 roku

 

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pomoc publiczna i fundusze strukturalne Unii Europejskiej”

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.    Na Wydziale Prawa i Administracji tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Pomoc publiczna i fundusze strukturalne Unii Europejskiej”.

2.    Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

3.    Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

 

§ 2

Studia podyplomowe w zakresie „Pomoc publiczna i fundusze strukturalne Unii Europejskiej” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
16.07.2008
Data publikacji:
22.10.2008 07:45
Data aktualizacji:
22.10.2008 07:45
Liczba wyświetleń:
2229
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument