Decyzja Nr 22/2008 Rektora z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2008/2009 zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych

 

Decyzja Nr 22/2008

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 września 2008 r.

 

w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2008/2009 zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 6 Statutu UWM w Olsztynie stanowi się, co następuje:

§ 1

1.      Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na podstawie umowy o dzieło lub umowy – zlecenia, ustala się przy zastosowaniu niżej określonych stawek:

 

 

Lp.

 

Stanowisko

 

 

Stawka za godzinę

 w złotych

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy i tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący

80,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki

70,00

3.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki

60,00

4.

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor, nauczyciel przedmiotu

40,00

 

2.      Na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Rektor może podwyższyć stawkę wynagrodzenia za godziny zajęć dydaktycznych w ramach posiadanych środków finansowych jednostki nie więcej niż do maksymalnej wysokości określonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22 grudnia 2006 roku (Dz. U. Nr 251, poz. 1852 z późn. zm.).

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2008 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
24.09.2008
Data publikacji:
22.10.2008 07:29
Data aktualizacji:
22.10.2008 07:29
Liczba wyświetleń:
2179
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument