Decyzja Nr 19 Rektora z dnia 17 września 2008 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pod tytułem „Laboratorium drogownictwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

Decyzja Nr 19

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 września 2008 r.

w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pod tytułem „Laboratorium drogownictwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stanowi się, co następuje:

§ 1

Powołuje się zespół do przygotowania, realizacji projektu „Laboratorium drogownictwa” możliwego do wykonania w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” w składzie:

  • przewodniczący – dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM

członkowie:

  • dr hab. inż. Leszek Rafalski, prof. UWM,
  • dr inż. Marek Ciak,
  • dr inż. Leszek Szymański,
  • mgr inż. Zbigniew Stachurski,
  • mgr inż. Wojciech Samulowski,
  • mgr inż. Michał Lubieniecki.

§ 2

Ustala się okres prac zespołu od 25 września 2008 r. do dnia zakończenia realizacji projektu i jego rozliczenia.

§ 3

Traci moc decyzja nr 10 z 12 września 2007 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu „Laboratorium drogownictwa”.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
17.09.2008
Data publikacji:
22.10.2008 07:06
Data aktualizacji:
22.10.2008 07:06
Liczba wyświetleń:
2237
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument