Decyzja Nr 18/2008 Rektora z dnia 10 września 2008 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Decyzja Nr 18/2008

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 10 września 2008 r.

 

w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie art. 44 c ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. Z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 7 ust. 4 Statutu Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Powołuje się na okres od 10 września 2008 r. do 09 września 2012 r. Radę Społeczną działającą przy Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w składzie:

 • Przewodniczący - prof. dr hab. Mariusz Majewski – przedstawiciel Rektora;
 • Członkowie:
 • Beata Wierzchowska – przedstawiciel Ministra Zdrowia,
 • Jan Chudy – przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
 • Robert Szewczyk – przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 • dr Danuta Kozłowska-Trusewicz – przedstawiciel Okręgowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej z siedzibą w Olsztynie,
 • Andrzej Błaszczyk – przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie,
 • prof. dr hab. Maria Dynowska – przedstawiciel UWM w Olsztynie,
 • prof. dr hab. Gabriel Fordoński – przedstawiciel UWM w Olsztynie,
 • dr hab. Jerzy Jaroszewski, prof. UWM – przedstawiciel UWM w Olsztynie,
 • prof. dr hab. Jadwiga Przała –  przedstawiciel UWM w Olsztynie.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem 10 września 2008 r.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
10.09.2008
Data publikacji:
22.10.2008 07:00
Data aktualizacji:
22.10.2008 07:00
Liczba wyświetleń:
2481
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument