Zarządzenie Nr 39/2008 Rektora z dnia 30 września 2008 roku w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych

Zarządzenie Nr 39/2008

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 września 2008 roku

 

w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych

 

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.      W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” mają dostęp osoby pełniące funkcję:

1)     Rektora,

2)     Prorektora,

3)     Kanclerza,

4)     Pełnomocnika Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

5)     Kierownika Kancelarii Tajnej,

6)     Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

2.      Do stanowisk, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” należą stanowiska:

1)     dziekana wydziału,

2)     zastępcy kanclerza,

3)     kwestora,

4)     audytora wewnętrznego,

5)     kierownika biura,

6)     kierownika dziekanatu,

7)     kierownika działu,

8)     głównego informatyka,

9)     administratora bezpieczeństwa informacji,

10) Dyrektora Regionalnego Centrum Informatycznego.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 28 z dnia 12 października 2006 roku w sprawie ustalenia stanowisk zajmowanie których wiąże się z dostępem do informacji niejawnych.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
30.09.2008
Data publikacji:
22.10.2008 06:55
Data aktualizacji:
22.10.2008 06:55
Liczba wyświetleń:
2330
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument