Zarządzenie Nr 34/2008 Rektora z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych oraz na Wydziale Nauk Społecznych.

 

Zarządzenie Nr 34/2008

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 września 2008 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych oraz na Wydziale Nauk Społecznych.

 

Na podstawie § 37, ust. 2 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwały Nr 17, Nr 18 i Nr 19 Senatu UWM z dnia 19 września 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1

1.    Na Wydziale Nauk Medycznych tworzy się:

1)    Zakład Ratownictwa Medycznego,

2)    Klinikę Rehabilitacji z Przykliniczną Poradnią Rehabilitacyjną,

3)    Katedrę Patomorfologii,

4)    Zakład i Klinikę Chorób Wewnętrznych Endokrynologii i Diabetologii.

2.    Na Wydziale Nauk Społecznych przekształca się Zakład Historii Wychowania w Zakład Dydaktyki i Historii Wychowania.

 

§ 2

Zmienia się nazwę Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki na Wydział Nauk Społecznych.

 

§ 3

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym zarządzeniem.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
24.09.2008
Data publikacji:
22.10.2008 06:17
Data aktualizacji:
22.10.2008 06:18
Liczba wyświetleń:
2387
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument