Decyzja Nr 24/2008 z dnia 9 października 2008 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów na kadencję 2008-2012

Decyzja Nr 24/2008

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 9 października 2008 r.

 

w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów na kadencję 2008-2012

 

Działając na podstawie art. 215 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

 

§ 1

Powołuje się rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów:

  1. dr Zbigniewa Salamonowicza
  2. dr inż. Janusza Pomianowskiego

 

§ 2

Traci moc Decyzja Nr 17/2006 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji ds. Studentów.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
09.10.2008
Data publikacji:
14.10.2008 06:27
Data aktualizacji:
14.10.2008 06:27
Liczba wyświetleń:
2612
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument