Decyzja Nr 23/2008 Rektora z dnia 9 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 2008-2012

 

Decyzja Nr 23/2008

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 9 października 2008 r.

 

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 2008-2012

 

Działając na podstawie § 96 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz art. 213 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

 

§ 1

Powołuję się Komisję Dyscyplinarną ds. Studentów w składzie:

 1. Nauczyciele akademiccy:
  1. dr Jarosław Dobkowski
  2. dr Danuta Ossowska
  3. dr inż. Joanna Michalak
  4. dr inż. Piotr Sawicki
 2. Przedstawiciele studentów:
  1. Magda Marchelewska
  2. Michał Sadowski
  3. Maciej Perdion

 

§ 2

Powołuje się Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną ds. Studentów w składzie:

 1. Nauczyciele akademiccy:
  1. prof. dr hab. Ryszard Zadernowski
  2. dr hab. Irena Brzozowska, prof. UWM
  3. dr inż. Michał Kłębukowski
 2. Przedstawiciele studentów:
  1. Ewa Cybulska
  2. Grzegorz Mękarski
  3. Rafał Kostyk

 

§ 3

Traci moc Decyzja Nr 17/2006 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji ds. Studentów.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
09.10.2008
Data publikacji:
14.10.2008 06:23
Data aktualizacji:
22.10.2008 05:33
Liczba wyświetleń:
3142
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument