Sprawy kadrowe

 

DRUKI DO POBRANIA 

 · Kwestionariusz osobowy
 
· Wniosek urlopowy
 
· Karta odpracowywania
 
· wzór informacji dotyczącej awansu
  na stanowiska profesorskie 
 

  · Karta urlopowa

 
 · Wniosek o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego
 
 · Podanie o skierowanie na badania lekarskie w celu uzyskania urlopu dla poratowania zdrowa
 
· Wniosek o zatrudnienie nauczyciela akademickiego
 
  BEZ KONKURSU
  KONKURS
 
· Oświadczenie o stanie zdrowia kandydata - konkurs
 
· Wniosek o zatrudnienie pracownika nie będącego nauczycielem akademickim
 
· Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja - konkurs

· Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych - zatrudnienie

 

WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE SPRAW KADROWYCH (OBOWIĄZUJĄCE)

UCHWAŁY SENATU
 
 
 
  
  • Załącznik Nr 1 - obowiązuje nauczycieli akademickich ocenianych w okresie od 1 stycznia 2015 r.
 
 
 
  
 
  
  • Załącznik nr 1 - formularz A
  
 
 
 
 
ZARZĄDZENIA REKTORA
 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 listopada 2018 roku  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ze zmianami
 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie
ze zmianami
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2016 roku
w sprawie wprowadzenia Procedury antymobbingowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Zarządzenie Nr 66/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2015 roku
w sprawie  szczegółowych zasad i trybu udzielania płatnych urlopów naukowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lipca 2015 roku
w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia do ustalenia uprawnień do dodatku stażowego
 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Kadr i Spraw Socjalnych
Wytworzył:
mgr inż. Jerzy Brzóska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.10.2008
Data publikacji:
08.10.2008 10:36
Data aktualizacji:
24.08.2020 14:22
Liczba wyświetleń:
94573
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wniosek urlopowy - word33.5 KB
wniosek urlopowy - pdf42.3 KB
kwestionariusz osobowy - doc54 KB
kwestionariusz osobowy -pdf51.43 KB
Karta odpracowywania.doc12.5 KB
Karta odpracowywania.pdf44.54 KB
wzorinfdotawanstanprofesorskie.doc50 KB
wzorinfdotawanstanprofesorskie.pdf75.27 KB
zalnr1.doc54.5 KB
zalnr2.doc57 KB
oswiadczenieminimumkadrowe.doc41.5 KB
oswiadczenieminimumkadrowe.pdf137.64 KB
karta urlopowa.pdf259.08 KB
wniosek o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego.pdf377.35 KB
wniosekoprzesterminu.pdf377.35 KB
podanieourlopdlaporatowaniazdrowia.docx15.34 KB
podanieourlopdlaporatowaniazdrowia.pdf335.83 KB
wniosekozatrudnieniaNNA.doc34 KB
wniosekozatrudnieniaNNA.pdf117 KB
Uchw613.doc331 KB
Uchw614.doc30 KB
Uchw613.doc333 KB
zaldouchw613.pdf249.29 KB
tabelauzupdanych.xlsx17.63 KB
ZalNr1.doc49.5 KB
Zal2.doc54.5 KB
Zal3.doc45 KB
Zal4.doc48.5 KB
Zal2UchwNr466.doc59 KB
wniosekpremiauznaniowa.docx15.5 KB
oswostzdrowia.docx43.18 KB
Uchw466wersjaujednolicona.doc93.5 KB
InfoUchw338.docx13.58 KB
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych_ rekrutacja_konkurs_wzór.docx19.44 KB
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych_ zatrudnienie wzór.docx20.16 KB
Wniosek_utworzenie stanowiska NA_bez konkursu_dziedzina.doc50.5 KB
Wniosek_utworzenie stanowiska NA_konkurs_dziedzina.doc52.5 KB
Wniosek_utworzenie stanowiska NA_bez konkursu_dziedzina.pdf169.35 KB
Wniosek_utworzenie stanowiska NA_konkurs_dziedzina.pdf156.33 KB
KwestionariuszosobowyUWM.doc220 KB
KwestionariuszosobowyUWM.pdf142.71 KB
Wniosek z konkursem_NAnowy.docx16.58 KB
Wniosek z konkursem_NAnowy.pdf138.65 KB
Wniosek bez konkursu_NAnowy.docx17.28 KB
Wniosek bez konkursu_NAnowy.pdf151.1 KB
wniosek urlop unaukowy.docx18.71 KB
urlop na przygotowanie rozprawy doktorskiej.docx21.52 KB
harmonogram urlop naukowy.docx16.94 KB
sprawozdanie końcowe urlop naukowy.docx20.01 KB