Nr 8 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

UCHWAŁA NR 8

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 września 2008 r.

 

w sprawie zmian Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

Działając na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 100 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się co następuje:

 

§ 1

§ 33 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otrzymuje brzmienie:

„Na wniosek Kanclerza Rektor zatrudnia zastępców Kanclerza w liczbie nie większej niż czterech, w tym Kwestora”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.09.2008
Data publikacji:
29.09.2008 08:27
Data aktualizacji:
10.09.2014 12:51
Liczba wyświetleń:
3638
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument