Nr 22 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie i finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Inkubator Biotechnologiczny UWM w Olsztynie”

UCHWAŁA Nr 22

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 września 2008 roku

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie i finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Inkubator Biotechnologiczny UWM w Olsztynie”

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na uruchomienie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Inkubator Biotechnologiczny UWM w Olsztynie” oraz na sfinansowanie w ramach przygotowania inwestycyjnego ze środków własnych Uniwersytetu dokumentacji w kwocie 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy zł).

 

§ 2

Środki na realizację zadania inwestycyjnego pochodzić będą z Budżetu Państwa, Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej oraz środków własnych Uniwersytetu.

 

§ 3

Senat upoważnia Kanclerza do działań związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji „Inkubator Biotechnologiczny UWM w Olsztynie”.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.09.2008
Data publikacji:
29.09.2008 08:21
Data aktualizacji:
10.09.2014 12:38
Liczba wyświetleń:
2901
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument